Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Dotace jsou poskytovány ve veřejném zájmu v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje.

 

Postup pro poskytování dotací je upraven ve směrnici 24/INA-VOK Dotační pravidla.

Pravidla publicity jsou podrobněji upraveny ve směrnici 23/INA-VOK Znak, vlajka a logo JMK.

Úplné znění spolu s přehledy dotačních programů pro obce a odkazem na program Software602 Form Filler, který je nutný pro otevření a vyplnění žádosti, včetně příručky, naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení".

Dotační oblasti