Individuální dotace JMK 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.09.2011

Číslo usnesení: --

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: nezveřejněn

Cíl/učel programu: Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Příjem žádostí: celoročně/průběžně

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Marie Gelnarová, tel: 541 651 582, e-mail: gelnarova.marie@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Petra Grycová, tel.: 541 658 898, e-mail: grycova.petra@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Macrkle, tel: 541 658 825, e-mail: mackrle.jan@kr-jihomoravsky.cz