Individuální dotace JMK 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.09.2011

Číslo usnesení: --

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: nezveřejněn

Cíl/učel programu: Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Příjem žádostí: Příjem žádostí pro rok 2017 byl ukončen. Nové žádosti bude možné podávat od ledna 2018 (konkrétní termín bude upřesněn později).

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Individuální dotace

Příjemci podpory Subjekty - viz účel individuálních dotací

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost Není stanovena

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Není stanoven


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, e-mail: radova.petra@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Veronika Elstnerová, tel: 541 658 838, e-mail: elstnerova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jana Vykydalová, tel: 541 658 908, e-mail: vykydalova.jana@kr-jihomoravsky.cz