Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 24.04.2012

Číslo usnesení: 1849/12/Z 29

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 20 mil. Kč

Cíl/učel programu: Podpora zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

Příjem žádostí: viz Pravidla

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Michal Beneš; benes.michal@kr-jihomoravsky.cz; 541 651 566
Ing. Stanislav Kučera; kucera.stanislav@kr-jihomoravsky.cz; 541 651 574