Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2015

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 23.06.2015

Číslo usnesení: 7108/15/R107

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 8 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 30. července 2015 do 31. srpna 2015

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor kancelář hejtmana

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Beneš, tel. 541 651 603, benes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Kateřina Konečná, tel. 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz