Dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2015

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 30.07.2015

Číslo usnesení: 7295/15/R111

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

Příjem žádostí: Od 1.9.2015 do 18.9.2015

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Macková, telefon: 541 651 138, email: mackova.michaela@kr-jihomoravsky.cz