Poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8616/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádostí: od 15.2.2016 do 29.2.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Fialová, tel: 541 652 167, email: fialova.lenka@kr-jihomoravsky.cz