Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8560/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s Jihomoravským krajem (cíl podrobněji specifikován v dotačním programu)

Příjem žádostí: 15.2.2016 - 29.2.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2016

Příjemci podpory FO a PO s právní osobností, která provozuje certifikované TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Hrušková, tel. 541 651 312, e-mail: hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz