Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8559/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 13 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 15.02.2016 od 8:00 hod. - 05.08.2016 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy vJihomoravském kraji v roce 2016

Příjemci podpory PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2000000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, 541 658 834, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz