Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 375/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 22 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cyklistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 14.02.2017 od 8:00 hod. - 04.08.2017 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017

Příjemci podpory PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost ne

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40% z celkových uznatelných nákladů


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Keprt, 541 658 834, keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz