Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8858/16/R 129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje a zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Příjem žádostí: 15.02.2016 od 8:00 hod. - 29.02.2016 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016

Příjemci podpory PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30000

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70000

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: udržování cyklistických komunikací: Ing. |Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
úprava lyžařských tratí: Ing. Tereza Rafaelová, 541 651 346, rafaelova.tereza@kr-jihomoravsky.cz