Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 376/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje a zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Příjem žádostí: 14.02.2017 od 8:00 hod. - 28.02.2017 do 15:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2017

Příjemci podpory PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30% z celkových uznatelných nákladů


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: udržování cyklistických komunikací: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@kr-jihomoravsky.cz
úprava lyžařských tratí: Ing. Renáta Listová, 541 658 817, listova.renata@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz