Dotační program na činnost národnostních menšin v JMK 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8595/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1 400 00,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora projektů zaměřených na činnost národnostních menšin v JMK.

Příjem žádostí: od 15.2. 2016 do 9.3.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program na činnost nárosdnostních menšin v JMK 2016

Příjemci podpory Právnické osoby, které pracují ve prospěch národnostních menšin, které pracují na území JMK

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není určena

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25%


Administrátor programu: odbor školství

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Koupilová, 541 658 303