Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2016

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2016

Číslo usnesení: 8605/16/R129

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

Příjem žádostí: od 15. 2. do 29. 2. 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2016

Příjemci podpory nestátní neziskové organizace

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0 Kč


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pízová, telefon: 541 652 169, email: pizova.jana@kr-jihomoravsky.cz