Vyhlášení 2.kola řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 21.04.2016

Číslo usnesení: 2433/16/Z26

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj vyhlašuje 2.kolo řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 23.05.2016 - 01.06.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Dobešová (dříve Kršňáková), e-mail: dobesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 162