Vyhlášení 2.kola řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 21.04.2016

Číslo usnesení: 2433/16/Z26

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 22 974 345 Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 23.05.2016 - 01.06.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Iva Rausová, e-mail: rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 163
Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204