Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 378/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 40.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační podprogram je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života na venkově.

Příjem žádostí: 14.02.2017 - 28.02.2017, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin

Příjemci podpory místní akční skupina

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli, svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 5 – Obecní knihovny

Příjemci podpory obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 6 – Společné integrované projekty

Příjemci podpory svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, tel.:541 652 353, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Maier; 541 652 314; maier.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Eva Kara Khaled, tel. 541 652 377, karakhaled.eva@kr-jihomoravsky.cz