Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 374/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji a jejich spolupráce s Jihomoravským krajem (cíl podrobněji specifikován v dotačním programu)

Příjem žádostí: 14.02.2017-28.02.2017 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017

Příjemci podpory FO a PO s právní osobností, které provozují TIC na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Lukášková
Bc. Jaroslava Hrušková