Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram Podpora včelařství JMK 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 378/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního a genetického stavu včelstev a podpora chovu včel jako významného odvětví zemědělství v Jihomoravském kraji.

Příjem žádostí: 14.02.2017 - 28.02.2017; žádost bude k dispozici od 14.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Podpora zájmového včelařství

Příjemci podpory Fyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 3.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

Příjemci podpory Právnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 5 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz