Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, podprogram Podpora vinařství a vinohradnictví JMK 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 378/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 1.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Příjem žádostí: 14.02.2017 - 28.02.2017, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT 1 - Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory právnícké osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT 2 - Propagace vinařství a vinohradnictví

Příjemci podpory právnícké osoby - obce; DSO; určené spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: RNDr. Iveta Macurová, 541 652 353; macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz