Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajištujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 414/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 7.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj - zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče a na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu

Příjem žádostí: od 14.2.2017 do 28.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Program 1 na rok 2017 - Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje

Příjemci podpory NNO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 7.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 60%


Dotační titul Program 2 na rok 2017 - Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje

Příjemci podpory NNO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Iva Serafinovičová, tel: 541 651 142, e-mail: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz