Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 415/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádostí: od 14.2.2017 do 28.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2017 na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

Příjemci podpory FO a PO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Iva Serafinovičová, tel: 541 651 142, e-mail: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz