Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 26.01.2017

Číslo usnesení: 524/17/R8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpořit vznik destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu a zabezpečit dlouhodobou udržitelnost těchto DMO.

Příjem žádostí: 28.02.2017 - 31.10.2017

Územní lokalizace programu: územní obvod Jihomoravského kraje


Dotační titul Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2017

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace DMO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele spoluúčast není požadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, 541 658 902, sirova.sona@kr-jihomoravsky.cz