Vyhlášení 2. kola řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 v souladu s ust. §105 zákona o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 27.04.2017

Číslo usnesení: 336/17/Z5

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj vyhlašuje 2.kolo řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 29.05.2017 - 05.06.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Bohdana Mokrá, email: mokra.bohdana@kr-jihomoravsky.cz