Vyhlášení 2. kola řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 v souladu s ust. §101a zákona o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 27.04.2017

Číslo usnesení: 335/17/Z5

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 32 176 600 Kč

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 29.05.2017 - 05.06.2017 do 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Iva Rausová, email: rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz