2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. Aktivita - Asistence

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 18.05.2017

Číslo usnesení: 1341/17/R 19

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 7 873 840,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora zpracování projektových záměrů

Příjem žádostí: 19.6.2017od 10:00 do 18.8.2017 do 13:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pydych, 541 651 333, pydych.milos@kr-jihomoravsky.cz