3. Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji, 4. aktivita - Asistence

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 25.10.2017

Číslo usnesení: 2772/17/R37

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 453 040,- Kč

Cíl/učel programu: Podpora zpracování projektových záměrů

Příjem žádostí: 1.12.2017 od 10:00 hod. až do 31.1.2018 do 13:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pydych, 541 651 333, pydych.milos@kr-jihomoravsky.cz