Aktuality

Aktuality

Cíl/učel programu: Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj vyhlašuje 2.kolo řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

» detaily programu

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvíjet podnikatelské prostředí na území Jihomoravského kraje.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit nestátních neziskových organizací v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora alternativních forem péče o předškolní děti umožňujících pečujícím rodičům realizovat svobodnou volbu ohledně míry jejich zapojení na trh práce v souladu s Koncepcí rodinné politiky JMK na období 2015-2019, opatření 2.2.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.

» detaily programu

Cíl/učel programu: Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

» detaily programu