Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 384/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje

Příjem žádostí: 1. kolo výzvy: 15.2.2021 od 8:00 hod. - do 1.3.2021 do 17:00 hod., 2.kolo výzvy: do 6.8.2021 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2021

Příjemci podpory obec, DSO, MAS

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost projekt max.1 000 000 Kč , samostná projektová dokumentace max. 150 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele projekt min. 40 % , samostatná projektová dokumentace min. 60 %


Administrátor programu: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@jmk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz
Ing. Jaroslav Keprt, 541 651 325, keprt.jaroslav@jmk.cz