Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 385/21/R7, 913/21/R15 a 2015/21/R33

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: DT1 12 000 000 Kč, DT2 3 000 000 Kč, DT3 4 000 000 Kč, DT4 1 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí: 15.2.2021 - 6.8.2021 1.kolo: termín ukončení 1.3.2021 ve 17hod. (DT1,DT2,DT3 a DT4), 2. kolo: termín ukončení 6.8.2021 ve 14hod. (DT1,DT3,DT4) 3.kolo: od 4.10. - 15.10.2021 (DT3 a DT4)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 Zadržení vody v krajině

Příjemci podpory obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek dotačního programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 400 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul DT2 Následná péče o zeleň

Příjemci podpory obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové organizace.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT3 Projektová dokumentace

Příjemci podpory obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul DT4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Příjemci podpory obce a dobrovolné svazky obcí, jejiž převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, email: lachout.jan@jmk.cz tel: 541 651 367
Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D email: fiser.pavel@jmk.cz tel: 541 651 348