Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 13.01.2021

Číslo usnesení: 383/21/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 700 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podpora bezpečné sjízdnosti singletrailů a podpora běžeckých lyžařských tratí

Příjem žádostí: 15.2. 2021 od 8:00 do 1.3.2021 do 17:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační titul 1 - Čistota cyklistických komunikací

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 2 - Údržba singletrailů

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost max. 8 000 Kč na 1 km udržovaných singletrailů

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Dotační titul 3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjemci podpory PO splňující podmínky DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@jmk.cz DT 1 a 2

Kontaktní osoba: Ing. Bc.Pavel Fišer,Ph.D., 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz DT 1 a 2
Barbora Kloboučníková Kotasová, 541 658 921, kloboucnikova.barbora@jmk.cz DT 3