„Podpora paliativní péče v sociálních službách“ pro rok 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 09.03.2022

Číslo usnesení: 3456/22/R53

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen na vytvoření programu paliativní péče v zařízení pobytových služeb, akčního plánu k jeho realizaci, koordinaci paliativní péče v zařízení a na vzdělání pracovníků poskytovatele sociálních služeb v problematice paliativní péče.

Příjem žádostí: od 14. dubna 2022 do 30. dubna 2022

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Podpora paliativní péče v sociálních službách“ pro rok 2022

Příjemci podpory poskytovatelé sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režime, domov pro osoby se zdravotním postižením, kteří poskytují jmenované sociální služby na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 600.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 0


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Pavla Kovářová, e-mail: kovarova.pavla@jmk.cz; tel.: 606 754 275
ekonomická část: Ing. Hana Vykydalová, e-mail: vykydalova.hana@jmk.cz; tel.: 54165 2250