Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2022

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 04.05.2022

Číslo usnesení: 3929/22/R62

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: od 06.06.2022 do 30.06.2022 do 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Okruh A - významné mezinárodní akce

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Okruh B - významné akce národního charakteru, akce s nadpoloviční mezinárodní účastí

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 30.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 300.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Dotační titul Okruh C - významné akce regionálního charakteru, akce s krajským přesahem

Příjemci podpory viz. pravidla DP

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: oddělení sportu

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz