Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5812/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Příjem žádostí: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN (od 13.02.2023 8:00 hod. - 28.02.2023 do 16:00 hod.)

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul varianta 1 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 2 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 3 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Dotační titul varianta 4 – budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz).

Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Ing. Marek Dvořák, 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz
Ing. Bc. Tomáš Grabec, 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz
venkov@jmk.cz - společná adresa kontaktních osob programu