Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5808/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podpora bezpečné sjízdnosti singletrailů a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjem žádostí: 13.02.2023-28.02.2023

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul DT1 - Čistota cyklistických komunikací

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT2 - Údržba singletrailů

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 8 000 Kč/km udržovaných singletrailů

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Dotační titul DT3 - Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Příjemci podpory obce, DSO a jiné PO splňující podmínky programu

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %


Administrátor programu: Ing. Hana Bukatovičová, 541 651 331, bukatovicova.hana@jmk.cz (DT1,DT2)

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, 541 651 348, fiser.pavel@jmk.cz (DT1, DT2)
Mgr. Soňa Šírová, 541 658 902, sirova.sona@jmk.cz (DT3)