Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5826/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních pro-rodinných a pro-seniorských aktivit za účelem naplňování cílů rodinné politiky Jihomoravského kraje uvedených v Koncepci rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030.

Příjem žádostí: od 13. 2. 2023 8:00 hodin do 28. 2. 2023 16:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023

Příjemci podpory obce a města na území Jihomoravského kraje a městské části Statutárního města Brna

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadovaná


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz