Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5845/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj - zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče a na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu

Příjem žádostí: od 13.2.2023 do 28.2.2023 16:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Program 1 na rok 2023 - Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje

Příjemci podpory NNO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 60%


Dotační titul Program 2 na rok 2023 - Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje

Příjemci podpory NNO

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 15.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Fialová, tel. 541652167, email: fialova.lenka@jmk.cz
Ing. Blanka Smolová, tel: 541 652 172, email: smolova.blanka@jmk.cz