Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.01.2023

Číslo usnesení: 5829/23/R88

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora přímé práce s nezletilými dětmi a rodinami ohroženými zejména rozvodem/rozchodem rodičů.

Příjem žádostí: 13.02.2023 od 8:00 do 28.02.2023 do 16:00

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023

Příjemci podpory spolek nebo pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústavy, církevní právnické osoby, p.o. Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna, fyzické osoby - podnikel - OSVČ

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadována


Administrátor programu: Odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: věcná část: Mgr. Michal Juryšek, telefon: 541 651 174, e-mail: jurysek.michal@jmk.cz
ekonomická část: Ing. Jana Prudká, telefon: 541 652 162, e-mail: prudka.jana@jmk.cz