Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje 2023–2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 30.08.2023

Číslo usnesení: 7679/23/R108

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem programu je podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury obcí, příjezdových místních komunikací, demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

Příjem žádostí: od 2.10.2023 do 31. 10. 2023

Územní lokalizace programu: Vybrané rozvojově znevýhodněné území Jihomoravského kraje


Dotační titul Dotační titul 1 – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení (DT1)

Příjemci podpory Obce s počtem obyvatel do 3 tis. viz příloha č.1

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40%


Dotační titul Dotační titul 2 – Objekty pro podnikání (DT2)

Příjemci podpory Obce s počtem obyvatel do 3 tis. viz příloha č.1

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoj

Kontaktní osoba: Martina Blatná, tel: 541 651 428 email: blatna.martina@jmk.cz
Pavel Fišer, tel: 541 651 348 email: fiser.pavel@jmk.cz