Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje 2023–2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 30.08.2023

Číslo usnesení: 7679/23/R108

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 10 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem programu je u objektů bydlení podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury a příjezdových místních komunikací, a dále demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

Příjem žádostí: od 02.10.2023 do 31.10.2023

Územní lokalizace programu: Vybrané rozvojově znevýhodněné území Jihomoravského kraje


Dotační titul Dotační titul 1 – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení (DT1)

Příjemci podpory Obce s počtem obyvatel do 3 tis. viz příloha č. 1

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Dotační titul Dotační titul 2 – Objekty pro podnikání (DT2)

Příjemci podpory Obce s počtem obyvatel do 3 tis. viz příloha č. 1

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 0

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 1 000 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Martina Blatná, tel.: 541 651 428, e-mail: blatna.martina@jmk.cz
Pavel Fišer, tel.: 541 651 348, e-mail: fiser.pavel@jmk.cz