Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 11.10.2023

Číslo usnesení: 7871/23/R112

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4.252.270,00 Kč

Cíl/učel programu: Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy dětem od 2 do 26 let prostřednictvím školských zařízení, tj. žadatelů o dotaci. Bezplatná strava se bude poskytovat dětem, které žijí v rodinách v hmotné nouzí.

Příjem žádostí: 14.11.2023 od 8:00 hod. - 20.11.2023 do 16:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Příjemci podpory Mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000,00 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 2.500.000,00 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele --


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Kocanová Silvie, kocanova.silvie@jmk.cz, tel. 541 652 243
Janalíková Miroslava, janalikova.miroslava@jmk.cz, tel. 541 652 219