Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8569/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 3 500 000 Kč

Cíl/učel programu: Cílem dotačního programu je zajištění kvalitních služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Jihomoravském kraji

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hodin do 01.03.2024 do 14:00 hodin

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2024

Příjemci podpory Právnické a fyzické osoby provozující certifikované turistické informační centrum na území Jihomoravského kraje

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 75 000 Kč u provozovatelů 1 TIC mimo hospodářsky a sociálně ohrožené území (HSOÚ), 115 000 Kč u provozovatelů 1 TIC v HSOÚ, 150 000 Kč u provozovatelů 2 a více TIC mimo HSOÚ, 230 000 Kč u provozovatelů 2 a více TIC v HSOÚ

Minimální podíl spoluúčasti žadatele Spoluúčast není vyžadována


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Jaroslava Hrušková, hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz, 541 651 312