,,Do světa!" 2024

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 10.01.2024

Číslo usnesení: 8589/24/R120

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK a se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ.

Příjem žádostí: od 12.02.2024 od 8:00 hod do01.03.2024 do 14:00 hod

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul ,,Do světa!" 2024

Příjemci podpory střední a vyšší odborné školy

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A, B.1 a B.2 25 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost okruh A 230 000 Kč, okruh B.1 80 000 Kč, okruh B.2 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není požadován


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Endlicherová, DiS., tel: 541 658 307, e-mail: endlicherova.lenka@jmk.cz