Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v letech 2024-2025

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 17.04.2024

Číslo usnesení: 9359/24/R128

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 4.800.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

Příjem žádostí: od 20.05.2024 od 8:00 hod. do 31.05.2024 do 14:00 hod.

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Příjemci podpory PO splňující podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 700.000 Kč/1.000.000,- DMO v hospodářsky a soc. ohrožených územích

Minimální podíl spoluúčasti žadatele -


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Šírová, sirova.sona@jmk.cz, tel. 541 651 339