ARCHIV - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji (Kotlíkové dotace) OPŽP - 1. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 17.12.2015

Číslo usnesení: 8508/15/R128

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 135 600 000,00 Kč

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí: PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN V ÚNORU 2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Michna, e-mail: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 441
Bc. Skácelová Jana, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Gelová Anna, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231