ARCHIV - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji (Kotlíkové dotace) OPŽP - 2. výzva

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 15.09.2016

Číslo usnesení: 10761/16/R155

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 40 000 000,00 Kč

Cíl/učel programu: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí: PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN V ÚNORU 2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail:rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371; Ing. Barbora Hrubá, e-mail: hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 441
Bc. Skácelová Jana, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Gelová Anna, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, te.l: 541 651 231