Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 22.09.2016

Číslo usnesení: 2793/16/Z 28

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném rozpočtu, usnesením ZJMK č. 134/16/Z2 pro příspěvkové organizace kraje 145.000.000 Kč, pro ostatní poskytovatele 96.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Jihomoravský kraj vyhlašuje řízení o přiznání finanční podpory za účelem spolufinancování poskytování sociálních služeb z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu kraje, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006.

Příjem žádostí: 24.10.2016 - 7.11.2016

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Dobešová, e-mail: dobesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 162