Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 390/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 6 000 000 Kč

Cíl/učel programu: Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Příjem žádostí: 14.2.2017 - 28.2.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

Příjemci podpory církve a náboženské společnosti; spolky a pobočné spolky

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30%


Administrátor programu: Odbor školství

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Pásková, tel. 541 658 301, paskova.adela@kr-jihomoravsky.cz