„Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 12.01.2017

Číslo usnesení: 367/17/R7

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.000.000 Kč

Cíl/učel programu: Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti.

Příjem žádostí: od 18. 4. do 28. 4. 2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul „Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2017

Příjemci podpory poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Bučková, telefon: 541 651 138, e-mail: buckova.stepanka@kr-jihomoravsky.cz