Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Program schválen: Radou Jihomoravského kraje

Datum schválení: 27.07.2017

Číslo usnesení: 2046/17/R26

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: Výše finančních prostředků na dotační program bude odvozena z výše finančních prostředků poskytnutých MZ ČR na základě výsledku dotačního řízení Jihomoravského kraje v dotačním programu MZ ČR uvedeném v bodě 1 čl. I Dotačního programu

Cíl/učel programu: Účelem zdravotnického dotačního programu je podpora a stabilizace personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Příjem žádostí: od 29.08.2017 do 12.09.2017

Územní lokalizace programu: Jihomoravský kraj


Dotační titul Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Příjemci podpory Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče dle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovená

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost není stanovená

Minimální podíl spoluúčasti žadatele není stanovená


Administrátor programu: OZ

Kontaktní osoba: Bc. Iva Serafinovičová, DiS., tel.: 541 651 142, e-mail: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Luboš Císař, tel.: 541 651 146, e-mail: cisar.lubos@kr-jihomoravsky.cz