Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Program schválen: Zastupitelstvem Jihomoravského kraje

Datum schválení: 21.09.2017

Číslo usnesení: 626/17/Z8

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: v závislosti na schváleném státním rozpočtu

Cíl/učel programu: Podpora je zaměřena na financ. běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc. služeb, a to v návaznosti na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí: 23.10.2017-8.11.2017

Územní lokalizace programu: JIhomoravský kraj


Administrátor programu: odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Eva Földešiová, e-mail: foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 204
Ing. Kateřina Adamcová, e-mail:adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz tel.: 541 652 163
Ing. Petra Metálová, e-mail: metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 226